Práce a mzdy

Přinášíme efektivní vedení mzdového účetnictví formou outsourcingu, a to možností individuální nabídky nebo katalogového balíčku.

Nabízíme:

  • zpracování mezd podle předaných podkladů
  • pomoc se zavedením efektivního systému pro přípravu mezd
  • přihlašování a odhlašování zaměstnanců a další styk se zdravotními pojišťovnami nebo sociální správou a daňovou správou
  • zpracování pracovní neschopnosti, pracovních a nepracovních úrazů (z hlediska mzdové účtárny)
  • vystavování potvrzení o zaměstnání nebo výdělku pro úřady, banky atp.
  • zajištění agendy exekucí zaměstnanců včetně komunikace s exekutorskými úřady.
  • zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů (zálohová, srážková daň)
  • účast při kontrolách odpovědných orgánů
  • elektronické výstupy zpracované pro informační systém klienta a jeho účetnictví (limitem jsou pouze technické možnosti SW na straně klienta)
  • personální a mzdové poradenství a odborné konzultace

Jsme tu pro Vás

Snažíme se – zejména v otázce mzdové agendy – spojit výhody automatizace rutinních procesů s individuálním přístupem ke každému z klientů. Díky tomuto ověřenému postupu jsme schopni naše služby individualizovat a optimalizovat podle potřeb každého klienta.

Přesně víte, na čem jste

Pro každou zakázku jsou stanoveni zaměstnanci, kteří ji zpracovávají. Zákazník od nás dostává přímý kontakt na naše zaměstnance a jejich zástup. Zároveň máme vnitropodnikovými procesy zařízen proces přebírání agend a  vzájemnou zastupitelnost.

Používáme moderní způsoby komunikace

V rámci zkvalitnění služeb můžeme nabídnout několik způsobů komunikace – od klasického telefonu, přes chat až po videohovory. Běžně zajišťujeme také rozesílání výplatních pásek a další korespondence zaměstnancům na jejich adresy (e-mail) podle přání klienta.