PO v praxi

Nabízíme komplexní zpracování a vedení dokumentace požární ochrany včetně služeb odborně způsobilé osoby v oblasti PO (dle aktuální platné legislativy).

Nabízíme:

  • navržení optimálního systému zajištění povinností vyplývajících ze zákona
  • aktualizace systémů požární ochrany reagující na změny legislativy
  • školení zaměstnanců včetně zaměstnanců třetích osob
  • preventivní požární prohlídky
  • kategorizaci prací z hlediska legislativy PO

Hasící přístroje

Naše společnost je schopna zajistit pro své klienty vybavení potřebnými hasicími přístroji. Můžete se na nás spolehnout i s jejich pravidelnou kontrolou a revizí. Zabýváme se také požárními vodovody a skříněmi.

Svým klientům dodáváme potřebné bezpečnostní tabulky, značení, vybavení hydrantových skříní, požární knihy, knihy evidence pracovních úrazů atd.

Pokud si nejste jisti, jaký hasicí přístroj je pro Vás vhodný nebo nutný, neváhejte se na nás obrátit s dotazem. Rádi vám poradíme podle Vašich individuálních potřeb a aktuální nabídky hasicích přístrojů na trhu.

Praktické kurzy

Jako nadstavbu klientům můžeme nabídnout speciální praktický kurz PO, který lze zrealizovat jako teambuilding nebo zážitkové školení hašení požáru. Dokumentaci a školení PO umíme spojit s dokumentací a školením pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.