Odborná příprava

Speciální odborná příprava – praktické použití hasicích přístrojů

Jedná se o doplnění odborné přípravy požárně preventivních hlídek a všech, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a schopnosti.

Odbornou přípravu vedou osoby odborně způsobilé v oblasti PO se způsobilostí k provádění revizí a kontrol hasicích přístrojů.

Bližší informace v nabídka služeb.

 

Odborná příprava – první pomoc

Jedná se o školení, které zahrnuje základní teoretické informace a praktický nácvik vědomostí a dovedností nezbytných  pro poskytnutí první pomoci. 

Bližší informace v nabídce služeb.