BOZP

Nabízíme klientům komplexní zpracování a vedení dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně služeb odborně způsobilé osoby v prevenci rizik dle aktuální platné legislativy.

Nabízíme:

 • navržení optimálního systému zajištění povinností vyplývajících ze zákona
 • kontinuální aktualizace dokumentace a systémů s platnou legislativou
 • stanovení kvalifikačních předpokladů a povinných školení BOZP
 • tematické plány školení zaměstnanců (včetně zaměstnanců třetích osob)
 • materiál pro školení BOZP na míru provedení školení vedoucích zaměstnanců
 • odborné přípravy
 • prověrky BOZP
 • zpracování rizik dle požadavku BOZP, stanovení OOPP
 • vypracování traumatologického plánu
 • kategorizace prací:
  • z hlediska legislativy BOZP i bez měření veličin pracovního prostředí
  • vyhodnocení pracovních postupů
  • stanovení postupu řešení pracovních úrazů

Dokumentaci a školení BOZP umíme spojit s dokumentací a školením pro oblast požární ochrany.