Outsourcing mezd Vám uvolní ruce pro podnikání

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás seznámili s několika výhodami zpracování mezd externím dodavatelem služeb v porovnání se zaměstnáváním vlastní mzdové účetní.

1. Zbavíme Vás starostí

Jakmile firma dosáhne 50 až 100 lidí, mzdová agenda, pokud se nedělá profesionálně, začíná zatěžovat firmu a roste počet chyb. Takovou práci už těžko může někdo dělat jako přiřazenou funkci, například účetní při standardním zpracování účetnictví. Ze zkušeností našich klientů vím, že ve firmách nad 50 lidí to začíná být problém.

Navíc při větším množství zaměstnanců přibývá práce s exekucemi, hromadí se i různé individuální problémy s daňovými odpočty. V těchto záležitostech je agenda u nás v ČR velmi složitá.

2. Firma musí myslet na zastupitelnost

Když se něco stane člověku, který se stará o mzdové účetnictví pro více jak 50 lidí, musí ho už někdo zastoupit. Mzdová agenda má každý měsíc své termíny, které je třeba dodržet. Proto je nutné, aby firmy zaměstnávaly na stálý úvazek dvě až tři účetní, které dokážou řešit záskoky. Tato starost při outsourcingu odpadá.

3. Naši mzdovou účetní platíte jen, když ji potřebujete

Jinými slovy to znamená, že pokud nějaká společnost zaměstnává například 150 lidí, specializovaná účetní na mzdy je využita v podstatě na 20 %. K tomu je potřeba kvalitní software, který se musí stále aktualizovat, účetní se musí vzdělávat, chodit na školení, sledovat novinky. Samozřejmě se musí vypořádávat s individuálními problémy zaměstnanců, které se neustále objevují. O zastupitelnosti jsem již hovořil.

Úplně samostatná mzdová účetní, která zpracovává 100 až 300 lidí je drahá. Dnes se dá provádět mzdové účetnictví efektivně, u nás při naší poloautomatizaci zpracuje jedna naše účetní 1200 mezd každý měsíc.

4. Omezení rizik, zbytečných nákladů a nebezpečí pokut

Víme, že se ve firmách často stávají chyby pramenící z rutiny a neznalosti. Pro firmy je důležité věnovat se vlastnímu byznysu a problematika mezd pak stojí na okraji zájmu, někdy i podvědomě. Systém mezd někdo zavedl, dál ale nemá kapacitu. Spoléhá například na software, který má údajně v nějaké funkci sledovat novinky. Pak se často stává, že nové povinnosti firma opomíná a naopak, některé povinnosti jsou zrušené, ale „táhnou se“ dál. A to se obvykle zjistí, až když přijde kontrola. Platí pravidlo průběžně se učit, studovat, „být v obraze“, aby se plnily povinnosti a nezatěžovalo se zbytečnostmi. To se Vám s námi nemůže stát. Naše mzdové účetní si průběžně doplňují nové informace o změnách v legislativě, takže pracují efektivně a podle nejnovějších zákonů a pravidel

5. Naše dámy mají mnoho zkušeností

Za léta praxe u nás a v předešlých firmách se setkaly se spoustou situací. Důležitým faktorem je také skutečnost, že již 12 let úzce spolupracujeme s Advokátní kanceláří Oswaldová, konkrétně s Mgr. Oswaldem, který se v oblasti mezd a BOZP opravdu vyzná. Rovněž kooperujeme s daňovou poradkyní. Jsme tak schopni řešit pracovně právní vztahy i daňové aspekty zaměstnanců i našich obchodních partnerů. V mnoha případech eliminujeme budoucí problémy už při zpracování mzdových podkladů. Bez hluboké znalosti problematiky nejsou v praxi firmy a jejich účetní schopny předvídat některé situace, objevit budoucí problém, včas reagovat a navrhnout řešení. To je náš přínos zejména pro zaměstnavatele i pro jejich pracovníky