Odborná příprava – první pomoc

 

Rozsah: 4 hodiny

 

Místo konání: u klienta

 

Počet účastníků: maximálně 12 – 15 v jedné skupině

 

Teoretická část:

 • povinnost poskytnout pomoc
 • setkání se zraněným, nalezení osoby v bezvědomí, krvácející osoby
 • základní zásady poskytování první pomoci, priorita zranění
 • prostředky pro první pomoc – vybavení lékárniček, improvizované prostředky, nové obvazové prostředky
 • jaké prostředky nosit s sebou na výlet, k pracovní činnosti atp.
 • specifika první pomoci dětí
 • záchvatové a šokové stavy, …

 

Praktická část

 • ověření životních funkcí, zastavení krvácení
 • resuscitace – masáž srdce, dýchání z úst do úst, použití ambuvaku k umělému dýchání, atp.
 • základní obvazové techniky.
 • použití škrtidla – kdy, jaké, jak, …
 • stabilizace zraněného
 • transport, přivolání pomoci

 

Materiál ke školení zajištuje naše společnost.

V každém bloku je dostatek prostoru pro dotazy.

 

 


Kontaktní formulář