Speciální odborná příprava – praktické použití hasicích přístrojů

Rozsah:  cca 3 hodiny podle počtu účastníků

 

Místo konání: U klientů, jsme také schopni zajistit vlastní prostory pro konání v Praze i mimo Prahu (dle domluvy). 

 

Počet účastníků: maximálně 12-15 v jedné skupině

 

K odborné přípravě je třeba přijít ve „sportovním“. OOPP nutné pro bezpečí účastníků poskytujeme. POZOR – je nutné mít uzavřenou obuv s pevnou patou.

 

Teoretická část:

 • hoření – předpoklad vzniku požáru
 • seznámení s druhy požárů a druhy hasicích přístrojů
 • seznámení s dalšími prostředky pro hašení požárů – hasicí spreje, hasící deka (rouška), hydranty
 • hořlavé látky kapaliny, plyny – prevence
 • umístění hasicích přístrojů a volba správného hasicího přístroje
 • provozuschopnost hasicích přístrojů a doklad o provozuschopnosti
 • detekce požárů, pohyb kolem požáru
 • zplodiny hoření, zakouřený prostor
 • postup při hašení, postup při hašení několika osob zároveň
 • hořící osoba, požár automobilu, elektrorozvodny či skříně, požár „popelnice“

 

Praktická část – hašení cvičných ohňů, pevné a kapalné látky:

 • nácvik ovládání hasicího přístroje – cvičný hasicí přístroj
 • hašení pomocí hasící deky, přenosného hasicího přístroje práškového, CO2, vodního, použití a srovnání účinnosti hasícího spreje

 


Kontaktní formulář