Kurz hašení požáru

V oblasti PO proškolíme Vaše zaměstnance nejen teoreticky, ale hlavně praktickykurzu hašení požárů.

Můžete se těšit na teoretickou přípravu a hlavně na praktické hašení požárů přenosnými hasicími přístroji pod dohledem odborně způsobilé osoby. Absolvent kurzu obdrží patřičný certifikát o absolvování kurzu.Tematický plán přípravy

Teoretická část:

 • druhy hasicích přístrojů, druhy požárů, předpoklady vzniku požáru a výběr vhodného hasicího přístroje a prostředků (vybraná ustanovení vyhlášky MVČR 246/2001 Sb. O požární prevenci v platném znění a vyhlášky MVČR č.23/2008 Sb. vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb.)
 • hasicí sprej, hasicí deka, další prostředky pro hašení požáru
 • hašení hořícího člověka
 • specifika požáru a vzniku požáru v domácnostech
 • hořící automobil
 • provozuschopnost hasicího přístroje, umístění, povinnosti majitele

Praktická část:

 • nácvik ovládání přenosného hasicího přístroje – cvičný hasicí přístroj
 • hašení cvičných požárů:
  • kapaliny
  • požár domácnosti – olej v kuchyni
  • pevné látky
 • použité prostředky:
  • CO2 – S2 a S5
  • práškový – 6 kg, 4 kg, 2 kg, 1 kg
  • vodní hasicí přístroj
  • hasicí sprej
  • hasicí deka

Kontaktní formulář